20-11-2019

Philharmonien

Eller to fluer i et smæk. Udover at se og møde barnebarnet,  som slår sine folder i Berlin, var tidspunktet rettet efter Abdullah Ibrahim, som skulle optræde hernede. Det viste sig, at han skulle optræde i Philharmonien og end da i den store, som vi ikke havde været i før. 60 euro per billet. 

Det er næsten 50 år siden, hr. Mand introducerede mig for ham. Dengang var hans navn Dollar Brand, og han var midt i 30'ene, og hr. Mand ikke fyldt de 25. 

Dengang var det en stor oplevelse, og hvad så i går? Kunne man spørge. 

Tja alderen har sat sine spor, han spiller ikke med den samme gnist som den gang. En af vores venner sagde dengang, st man skulle tro, det var to som spillede på hvert sig klaver. 

I går var man ikke i tvivl om, at der kun var en. 

Bonusinfo: Men nu har vi været i den store sal i Philharmonien. Tjek.