31-10-2019

Ventetid

Så er uret blevet flyttet, er lidt mere centralt anbragt, midt på Hovedbanen.